Svensk spellicens – vad bör du veta?

I januari 2019 öppnade Sverige sin spelmarknad för världen, då det fram tills dess bara varit Svenska Spel som fick erbjuda spel i Sverige. Internationella onlinekasinon fick erbjuda spel för svenska spelare, men de hade inte haft möjlighet att ansöka om en svensk spellicens. I och med en lagförändring ser saken annorlunda ut nu och i dagens läge kan också utländska företag bli beviljade spellicens i Sverige.

Det här kan ses som en bra sak för svenska spelare, då det innebär en mera reglerad och säkrare spelmarknad. Dessutom skapar det en sund konkurrens mellan pålitliga onlinekasinon.

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad den svenska spellicensen innebär.

Vad är en svensk spellicens?

Onlinespel i Sverige avreglerades genom en spellag, som utfärdades i juni 2018. Lagen följdes omedelbart av en spelförordning som gav en större klarhet i bestämmelserna i spellagen. Den nya lagstiftningen försökte för första gången reglera onlinespel i Sverige och införde krav på licensiering för att verka på marknaden. Lagen och förordningen innehåller ett särskilt avsnitt om kommersiella onlinespel och vadslagning.

Den nya lagstiftningen innebar en klarhet i de exakta kraven som måste uppfyllas för att få en licens. Licenserna började utfärdas den 1 januari 2019 sedan dess har flera nya aktörer erhållit den nödvändiga licensen för att verka i branschen. 

Spelen som erbjuds under den svenska spellicensen specificeras i Svenska Spelinspektionens förordningar och allmänna råd om kommersiellt onlinespel och vadslagning. Paragraf åtta i lagen preciserar att roulette, baccarat, punto banco, blackjack, poker och tärningsspel kan erbjudas på nätet under en kommersiell spellicens Dessutom är de flesta former av vadslagning är tillåtna, förutom till exempel att satsa på djur som slåss mot varandra och eller spridningssatsningar.  

Hur kan man få en svensk licens för onlinespel?

En ansökan om en svensk licens för onlinespel måste göras till den svenska spelmyndigheten, även kallad Spelinspektionen. Ansökan kan göras av en fysisk person eller ett företag. Enligt paragraf fyra i lagen måste dock en person bosatt i Sverige väljas som representant för personen eller företaget om dessa är skrivna utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Licenserna är giltiga under högst fem år.

Kravspecifikationer för den svenska licensen

För att få den svenska spellicensen måste den ansökande uppge följande uppgifter: 

 • Information om den sökande, det vill säga namn, adress, kontaktperson, kontaktuppgifter
 • Ledning och styrelse
 • Svensk representant
 • Speltyp och plattform
 • Licensperiod
 • Utländska spellicenser
 • Ej godkända utländska spellicenser
 • Återkallade utländska licenser
 • Om den sökande några obetalda förfallna skulder till offentliga myndigheter i Sverige eller andra länder
 • Om den sökande tillskrivits böter för sin verksamhet
 • Om den sökande funnits skyldig i en civilprocess
 • Om den sökande uppfyller kreditorns ekonomiska villkor för kreditering
 • Om den sökande har ansökt om återuppbyggnad eller konkurs
 • Verksamhetens ägarstruktur
 • Hur man ämnar skydda spelarnas pengar
 • Den sökandes arbetssituation
 • En lista på medarbetare som kan utföra operativa funktioner i den sökandes verksamhet under licensperioden
 • Information om möjliga internationella samarbetspartners   

Ansökan måste dessutom göras på svenska. 

Kostnader för en svensk spellicens 

Spelmydigheten debiterar 400 000 SEK var för en onlinespellicens och en spellicens. Om ansökan för båda görs samtidigt är kostnaden totalt 700 000 SEK.

Att förnya endera licensen kostar 300 000 SEK.